ดูสดฟุตบอลโลกผ่านทีวีดิจิตอล

โพสต์ดังกล่าวขัดต่อกฎของรัฐบาลและไม่สามารถดำเนินการได้ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการจำกัดเวลาและสถานที่เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลก คุณสามารถอ่านประกาศฉบับเต็มเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือที่นี่